IBSA Pravidla Showdownu

2018 – 2021

Rev. 1, 9. 2. 2018

 

 


 

1. Preambule. - 3 -

A: DEFINICE. - 3 -

B: PRAVIDLA HRY. - 6 -

2. Obecná pravidla. - 6 -

3. Oddechový čas. - 7 -

4. Skórování - 8 -

5. Začátek hry. - 8 -

6. Podání - 9 -

8. Mrtvý míč. - 10 -

9. Tresty. - 11 -

10. Oděv. - 12 -

C: SPECIFIKACE VYBAVENÍ - 13 -

11. Pálky. - 13 -

12. Míčky. - 13 -

13. Stůl - 13 -

D: PRAVIDLA PRO TŘÍČLENNÁ DRUŽSTVA.. - 14 -

14. Obecná pravidla pro tříčlenná družstva. - 14 -

15. Týmy. - 14 -

16. Další pravidla. - 14 -

17. Systém hry. - 15 -

 

Tato pravidla byla projednána a schválena showdownovou sub-komisí IBSA v Handenu v říjnu 2017. Pravidla platí od 1. ledna 2018.

Těmito pravidly se řídí showdownová utkání na všech IBSA mistrovstvích světa, IBSA kontinentálních mistrovstvích a na všech turnajích schválených IBSA.


1. Preambule

Showdown hrají dva hráči. Hraje se na obdélníkovém stole s brankami na zadních stranách a se středovou deskou. Hraje se s pálkami a slyšitelným míčkem. Cílem hry je odpálit míček přes stůl pod středovou deskou do soupeřovy branky, zatímco soupeř se tomu snaží zabránit.

1.1 Pravidla hry jsou uvedena níže.

1.2 Showdownová sub-komise IBSA, po konzultaci s organizátorem, určí hrací systém turnaje. Turnaj se musí řídit pokyny schválenými showdownovou sub-komisí IBSA, aby byl oficiálně uznán jako turnaj showdownové sub-komise IBSA a započítán do oficiálního mezinárodního žebříčku.

1.3 Země, které organizují mistrovství republiky schválené jejich federacemi, se musí řídit mezinárodními IBSA showdownovými pravidly. Pokud se tak nestane, hráčům nebudou započítány body do oficiálního mezinárodního žebříčku.

1.4 Pokud dojde k rozdílné interpretaci IBSA showdownových pravidel, anglická verze má vždy přednost.

Tato pravidla se skládají ze čtyř částí:

A: Definice

B: Pravidla hry

C: Specifikace vybavení

D: Pravidla pro tříčlenná družstva

A: DEFINICE

·         Úderová ruka

Ruka (včetně 6 cm nad zápěstím), která drží pálku. Úderová ruka zahrnuje také chránič ruky, který je popsán v pravidle 10.2.

·         Středová deska

Obdélníková deska rozdělující hrací prostor na 2 strany. Středová deska je umístěna nad hrací plochou a leží na mantinelech hracího prostoru.

·         Kontaktní deska

Úzká dřevěná deska, která leží na vrchu obou zadních mantinelů.

Pokud hráč vzdává zápas, znamená to, že z něj dobrovolně odstupuje, například kvůli zranění. Hráči, který zápas vzdal, zůstávají všechny body, které doposud získal. Prohrává nejnižším možným výsledkem. Příklad: Hráč A vyhrál první set 11:5, ve druhém vede 7:2 a vzdá zápas kvůli zranění. Hráč B zápas vyhrává 5:11, 11:7, 11:0.

·         Gól

Gól je vstřelen, jestliže celý míček projde do branky nebo pokud si je rozhodčí jistý tím, že hráč libovolnou částí těla míček z branky vytlačil.

Prostor mezi brankou a hmatatelnou hraniční čárou (včetně).

·         Branka

Otvor ve vodorovné hrací ploše a svislém zadním mantinelu.

Hráč a jeho kouč mohou mluvit libovolným jazykem kromě těchto výjimek:

V případě porušení určitých pravidel hráč prohrává zápas kontumačně. Hráč, který prohrává kontumačně, prohrává všechny sety bez bodu. Body, které doposud získal, jsou anulovány. Například: 11:0, 11:0, 11:0.

·         Zápas

Jakákoliv kombinace setů, např. dva vítězné (2-1) nebo ve vylučovací části ME/MS tři vítězné

(3-2).

·         Neúderová ruka

Ruka, která aktuálně nedrží pálku. Může být také nazývána jako „volná ruka“.

·         Hrací prostor

Je definován následovně:

o   Po stranách mantinely bez výškového limitu.

o   Dole povrchem hrací desky.

o   Vršek mantinelu.

o   Vršek kontaktní desky je vyloučen. Spodní a přední strana kontaktní desky jsou součástí hracího prostoru.  

 

 

 

·         Tresty

Tresty se udělují za závažná porušení pravidel nebo nesportovní chování hráče nebo jeho kouče během celého zápasu (včetně všech přestávek). Trest může být udělen s nebo i bez předchozího varování. Udělení trestu nemění pořadí podání.

o   Jestliže byl zápas přerušen, aby rozhodčí udělil penalizaci, zápas pokračuje opakovaným podáním

o   Jestliže byla penalizace udělena během přerušení hry, zápas pokračuje dalším řádným podáním.

·         Herní chyby

Selhání způsobená technickými nebo neúmyslnými chybami během hry, obvykle způsobují ztrátu jednoho (1) bodu.

·         Hrací plocha

Povrch vodorovné desky.

·         Série podání

Série dvou (2) podání.

·         Set

Set je součást zápasu. Vyhraje ho hráč, který jako první dosáhne jedenácti (11) bodů s rozdílem dvou (2) bodů oproti soupeři.

Zápasy tříčlenných družstev se hrají do třiceti jedna (31) bodů s rozdílem dvou (2) bodů nad týmem soupeře.

·         Časový limit

Celková doba hry.

Platí pro zápasy jednotlivců i tříčlenných družstev

Jedná se o čas, kdy se mohou hráči společně na stole rozehrát. Obvyklá délka jedna (1) minuta může být změněna, pokud to rozhodčí uzná za vhodné. Rozehrátí může také být zcela vynecháno. Během rozehrátí musí hráči použít všechno požadované showdownové vybavení. Hráči není během rozehrátí dovoleno komunikovat s trenérem (v případě porušení platí pravidlo 9.1 nebo 9.2). Rozhodčí zahájí a ukončí rozehrátí písknutím na píšťalku nebo slovním pokynem.

·         Varování

Udělené varování platí pro celý zápas. Varování udělené v zápase tříčlenných družstev platí pro celý tým a celý zápas. Rozhodčí může udělit varování během hry nebo během přerušení hry.

o   Jestliže byl zápas přerušen, aby rozhodčí udělil varování, zápas pokračuje opakovaným podáním

o   Jestliže bylo varování uděleno během přerušení hry, zápas pokračuje dalším řádným podáním.

B: PRAVIDLA HRY

2. Obecná pravidla

2.1 Pověřenými osobami pro každý stůl během turnaje jsou:

                a) Rozhodčí (plně vidící)

b) Druhý rozhodčí (také plně vidící, měří uplynulý čas, oddechový čas, počítá skóre a podání)

Rozhodčí může převzít všechny úkoly druhého rozhodčího. Toto pravidlo nesmí být uplatněno během vyřazovacích zápasů na Kontinentálním mistrovství a Mistrovství světa, kde musí být dvě pověřené osoby.

2.2 Jestliže je rozhodčí zraněn, přeruší zápas a musí být nahrazen jiným rozhodčím.

2.3 Během mistrovství světa/kontinentálního mistrovství musí rozhodčí rozhodovat zápas v anglickém jazyce. Hráči, kteří nerozumí oficiálnímu jazyku, mohou využít tlumočníka, ale musí jej nahlásit rozhodčímu před začátkem zápasu.

2.4 Rozhodčí zajistí, že pravidla budou dodržována za všech okolností. Rozhodčí má možnost využít asistence druhého rozhodčího (jestliže je přítomen) nebo ohlásit „opakovaný míč“ a tím oznámit opakované podání, jestliže nebyl schopen správně a s jistotou posoudit situaci. Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

2.5 Před zahájením hry rozhodčí zkontroluje vybavení. Rozhodčí zahajuje a přerušuje hru písknutím na píšťalku – jedno písknutí na začátku nebo při přerušení hry, dvě písknutí, jestliže je vstřelen gól, dlouhé písknutí pokud končí set nebo zápas.

2.6 Vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne jedenácti (11) bodů s rozdílem minimálně dvou (2) bodů nad soupeřem.

2.7 Časový limit se nepoužívá během mistrovství republiky, kontinentu a světa. Organizátoři ostatních turnajů mohou zavést časový limit. Organizátor musí informovat účastníky o časovém limitu před začátkem turnaje.

2.8 Jestliže se hraje zápas s časovým limitem a uplyne čas vyhrazený pro set, je za vítěze označen hráč, který je v daném okamžiku ve vedení. Pokud čas vypršel a stav setu je nerozhodný, následuje hod mincí o volbu podání. Následující bod je vítězný.

2.9 V průběhu zápasu si hráči mění strany po každém setu. V posledním setu zápasu si hráči mění strany po šesti (6) bodech dosažených jedním z hráčů nebo poté, co uplyne polovina časového limitu.

2.10 Jestliže se zápas hraje pouze na jeden (1) set, platí pravidlo 2.9.

2.11 Časový limit pro výměnu stran je jedna (1) minuta (60 vteřin). Rozhodčí dá slyšitelné upozornění patnáct (15) vteřin před vypršením časového limitu na výměnu stran. Rozhodčí ohlásí: 15 vteřin.

2.12 Při výměně stran jdou hráči doprava (proti směru hodinových ručiček).

2.13 Během výměny stran platí pravidla pro oddechový čas (viz. 3.1)

2.14 Před začátkem zápasu musí hráč nahlásit jméno svého kouče rozhodčímu. Hráč může nahlásit svého kouče i v případě, že kouč není přítomen v herně. Kouč může vejít do místnosti nebo z ní odejít pouze po skončení setu, kdy rozhodčí musí otevřít dveře.

Dokud rozhodčí nezahájí zápas, hráč může změnit již nahlášeného kouče.

2.15 Během výměny stran se hráč může občerstvit sám nebo s pomocí kouče. Hráč musí zůstat v herně.

2.16 Diváci musí být během hry potichu. Po písknutí rozhodčího mohou diváci i kouč fandit. Rozhodčí zajistí ticho před pokračováním a během hry. Publikum může vcházet do místnosti nebo z ní vycházet, pouze když skončí set a rozhodčí musí otevřít dveře.

2.17 Kouč musí zůstat na stejné polovině stolu jako jeho hráč.

3. Oddechový čas

3.1 Každý hráč má nárok na jeden (1) oddechový čas v délce jedné (1) minuty (60 vteřin) během každého setu. Požadavek na oddechový čas musí být rozhodčímu sdělen během přerušení hry. Oddechový čas může ohlásit jak hráč, tak jeho kouč. Pouze během oddechového času a výměny stran může dojít k diskusi mezi koučem a hráčem (viz 2.12, 2.13).

3.2 Rozhodčí může přerušit hru kdykoliv to považuje za nutné (např. zranění, nadměrný hluk, návštěva toalety rozhodčího nebo hráče apod.). Jestliže byl zápas přerušen během hry, rozhodčí znovu zahájí hru opakovaným podáním. Jestliže rozhodčí hráči povolí návštěvu toalety, časový limit pro návrat ke stolu je pět (5) minut. Jestliže se hráč nevrátí v časovém limitu, prohrává zápas kontumačně.

3.3 Rozhodčí může ohlásit „zdravotní oddechový čas“, jestliže je hráč zraněn. Hráč musí být připraven pokračovat ve hře během pěti (5) minut, jinak prohrává zápas kontumačně.

3.4 Během oddechového času nebo přerušení hry je časomíra zastavena.

4. Skórování

4.1 Dva (2) body jsou uděleny za gól. Jestliže je vstřelen gól, rozhodčí dvakrát pískne na píšťalku.

4.2 Hráči smí skórovat bez ohledu na to, kdo z nich podává.

4.3 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který trefí míček do středové desky a zastaví tak jeho pohyb vpřed. Za míček v pohybu vpřed je považován i míček, který trefí spodní stranu středové desky a přímo projde na druhou stranu stolu.

4.4 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který odpálí míček přes středovou desku.

4.5 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který se v hracím prostoru dotkne míčku jinou částí těla než pálkou nebo úderovou rukou.

4.6 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který pálkou nebo úderovou rukou způsobí, že míček opustí hrací prostor.

4.7 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který zachytí a zastaví míček na více než dvě (2) vteřiny tak, že se míček stane neslyšitelným pro soupeře. Tyto „dvě vteřiny“ se neměří na stopkách, ale jsou na posouzení rozhodčího.

4.8 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který odpálí míček tak, že se dotkne vrchu kontaktní desky.

4.9 V brankovišti není dovolen jakýkoliv kontakt s míčkem. Jestliže se tak stane, jeden (1) bod je udělen soupeři hráče. Konkrétně to znamená tohle: Jestliže se míč v brankovišti dotkne pálky nebo úderové ruky a jde přímo do branky, jedná se o gól a dva (2) body jsou uděleny soupeři. Jestliže se míč dotkne pálky nebo úderové ruky a následně se dotkne jiné části těla, je to nedovolený dotek a jeden (1) bod je udělen soupeři. Jestliže se míč dotkne pálky nebo úderové ruky a odrazí se kamkoliv jinam, na stůl nebo ven ze stolu, jedná se o nedovolenou obranu a jeden (1) bod je udělen soupeři na základě první věty tohoto pravidla: V brankovišti není dovolen jakýkoliv kontakt s míčem.

5. Začátek hry

5.1 Před začátkem zápasu rozhodčí představí sebe, druhého rozhodčího, hráče a kouče.

5.2 Před začátkem zápasu rozhodčí zkontroluje masky, pálky, chrániče ruky a oděv hráčů.

5.3 Před začátkem hry rozhodčí provede hod mincí. Hráč, který je jako první uveden na rozpisu, si může vybrat pannu nebo orla. Vítěz hodu mincí má možnost volby, zda si první podání ponechá nebo jej přenechá soupeři.

5.4 Maska musí být nasazena během celého zápasu. Rozehrátí, oddechový čas a výměna stran jsou součástí zápasu. Hráči nemají povoleno dotýkat se během zápasu své masky. Pokud tak chtějí učinit, musí požádat rozhodčího o svolení a to i v přestávce. Jestliže je svolení uděleno, hráč se musí otočit zády ke stolu. Před pokračováním hry rozhodčí zkontroluje, jestli je maska na obličeji správně nasazena a zatemňuje správně a bez mezer, kterými by mohlo být vidět.

Jestliže hráč poruší toto pravidlo, jeden (1) bod je udělen soupeři.

Pokud se hráč dotkne své masky bez svolení rozhodčího ještě před začátkem setu, set začíná za stavu 1:0 pro hráče, který získal bod. Set začíná standardním podáním. Jestliže se hráč dotkne své masky během hry, rozhodčí přeruší zápas a jeden (1) bod je udělen soupeři hráče. Zápas pokračuje opakovaným podáním.

5.5 Rozhodčí pošle míč podávajícímu hráči a zeptá se obou hráčů, nejdříve přijímajícího, následně podávajícího, jestli jsou připraveni ke hře. Jakmile rozhodčí obdrží kladnou odpověď od obou hráčů, rozhodčí oznámí skóre a poté pořadí podání. Následně rozhodčí signalizuje začátek hry jedním písknutím na píšťalku. Toto by mělo být použito na začátku zápasu, setu, po oddechovém čase a neobvykle dlouhých přerušeních. (Například: A je podávající, B je soupeř. „Je B připraven? – „Ano! – Je A připraven? Ano! – Začínáme, skóre je nula, nula. A má první podání. – písknutí“)

6. Podání

6.1 Po písknutí rozhodčího musí podávající hráč odehrát podání ve dvou (2) vteřinách. Jestliže tak neučiní, jeden (1) bod je udělen soupeři. To stejné se stane, jestliže hráč začne podávat dříve, než rozhodčí pískne.

6.2 Míč musí být před podáním položen na hrací ploše stolu. Jestliže se tak nestane, jeden (1) bod je ihned udělen soupeři hráče.

6.3 Míček nesmí být před úderem úmyslně rozpohybován, jinak se jedná o chybné podání a soupeř získává jeden (1) bod.

Po písknutí rozhodčího může hráč přesunout míček na jiné místo stolu (pravidlo 6.1 stále platí).

6.4 Během podání je každý dotyk pálky s míčkem považován za jedno (1) podání.

6.5 Jestliže hráč při podání mine míček, použije se jedna z následujících možností:

6.6 Každý hráč podává dvakrát (2) po sobě.

6.7 Podávaný míč se musí odrazit od mantinelu právě jednou před tím, než projde pod středovou deskou. Jestliže k tomu nedojde, rozhodčí musí zastavit hru a jeden (1) bod je udělen soupeři. Jestliže podávaný míč jede podél jednoho mantinelu, je to považováno za opakovaný kontakt a jeden (1) bod je udělen soupeři. Jestliže se během podání míč odrazí od spodní strany středové desky a přímo projde na druhou stranu stolu, nejedná se o chybu.

6.8 Jakmile rozhodčí oznámí podání, hráč se musí bez zdržování připravit ke hře. Hráč dává najevo, že je připraven, položením míčku na stůl

7. Hra

7.1 Jeden (1) bod je udělen soupeři hráče, který drží svoji neúderovou ruku v hracím prostoru vyjma okamžiku výměny rukou. Rozhodčí musí tolerovat neúderovou ruku v hracím prostoru, pokud se jedná o přirozený pohyb při švihnutí pálkou za účelem odpálení míčku. Neúderová ruka může přesáhnout kontaktní desku. Hráči není dovoleno dát prsty/ruku dolů pod úroveň kontaktní desky nebo se držet kontaktní desky svými prsty. Hráč se může naklonit horní částí těla do hracího prostoru. Pravidlo 4.5 platí ve všech případech.

7.2 Pálka musí být držena po celou dobu v jedné ruce kromě okamžiku, kdy si hráč mění ruce. Porušení tohoto pravidla znamená udělení jednoho (1) bodu soupeři.

7.3 Jestliže hráč upustí pálku, jeden (1) bod je udělen soupeři.

7.4 Jestliže je pálka zlomena a hra nemůže pokračovat, rozhodčí ihned nařídí opakované podání. Žádný bod není počítán po zlomení pálky a to i v případě, že rozhodčí nepískl. Pálka je považována za zlomenou, když je vážně poškozena nebo když je jedna nebo více hlavních částí pálky ulomena a nedrží s ostatními.

8. Mrtvý míč

8.1 Rozhodčí ohlásí „mrtvý míč“ a opakované podání v případě, že se podle jeho názoru míček pohybuje tak pomalu, že nedojede do bodu, kde jej může hráč odehrát, nebo když hráč ztratí přehled o jeho pohybu.

8.2 Jestliže je míč neslyšitelný déle než dvě (2) vteřiny, rozhodčí ohlásí mrtvý míč. Míč je neslyšitelný, když rozhodčí není schopen slyšet pohyb míčku po stole.

9. Tresty

9.1 Tresty s varováním

Každá ze situací uvedených v bodu 9.1 bude penalizována

9.1.1 Hraní z jiného místa než ze zadní strany stolu.

·       Hraje se ze zadní strany stolu. Hráč nesmí hrát z boční strany stolu. Není dovoleno držet se neúderovou rukou jiné části stolu než je zadní strana stolu. Zadní strana stolu je kratší strana stolu včetně celého zaoblení.

9.1.2 Držení míčku prsty

·         Není dovoleno pohybovat s míčkem drženým prsty.

9.1.3 Posunování, nadměrné nebo neustálé rušivé hýbání stolem

9.1.4 Rušivé škrábání pálkou

9.1.5. Mluvení během hry nebo během přerušení hry (s výjimkou 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3)

9.1.6 Tlačení libovolné části těla zvenčí do branky.

9.1.7 Všechny další aktivity, které rozhodčí posoudí jako rušivé pro soupeře nebo úmyslně zdržující hru.

9.2 Tresty bez varování

Každá ze situací uvedených v bodu 9.2 okamžitě znamená dvoubodovou (2) penalizaci.

9.2.1 Mobilní telefon nebo jakékoliv jiné elektronické zařízení hráče nebo jeho kouče vydá během zápasu jakýkoliv zvuk.

9.2.2 Kouč se pokusí dát hráči nějaké tajné znamení mezi podáními. Toto bude jednoznačně považováno za závažné provinění a rozhodčí zároveň tohoto kouče okamžitě vykáže z herny.

9.3 Další tresty

9.3.1 Velmi závažné provinění hráče

·         V případě nadávání rozhodčímu, hození míčkem nebo pálkou a podobných situacích je rozhodčí oprávněn okamžitě potrestat proviněného hráče. Hráč prohrává zápas kontumačně.

9.3.2. V případě nevhodného chování je rozhodčí oprávněn vykázat příznivce hráče nebo jeho kouče z místnosti.

9.3.3 Hráč musí být v herně ve stanovený čas. Jestliže rozhodčí čeká 5 minut a hráč se neobjeví, prohrává zápas kontumačně. Jestliže se hráč opakovaně neobjeví včas, může být vyloučen z turnaje.

10. Oděv

10.1 Hráči musí mít oblečené tričko s rukávy ne delšími než po loket.

10.2 Hráči musí mít nasazen chránič ruky.

·           Chránič ruky nesmí zakrývat více než 6 cm paže, měřeno od zápěstí.

·           Tloušťka chrániče ruky může být maximálně 2,5 cm od přední části (všechny prsty) až k zápěstí.

·           Chránič ruky nesmí zvětšit ruku o více než dva (2) cm z každé strany.

·           Při měření ruky je vynechán palec.

10.3 Hráči mohou využívat krytí i výše než šest (6) cm na ruce, ale toto musí být jiné barvy než chránič ruky (např. potítka, obvazy apod.). Tato část chrániče se nepovažuje za součást úderové ruky.

10.4 Hráči musí mít nasazenou neprůhlednou ochranu očí (masku), která jim zcela zakryje zrak. Jediné schválené typy jsou zatemněné brýle na sjezdové lyžování nebo odpovídající alternativy jako goalbalová maska. Obruba brýlí musí být vycpána pěnou nebo silikonovým materiálem, aby se zcela zamezilo průchodu světla. To znamená, že absolutně žádné světlo nesmí být vidět, když rozhodčí kontroluje masku – doslova to znamená „úplná tma“. Je zodpovědností hráče mít správně připravenou masku, aby se mohl zúčastnit zápasu.

10.5 Rozhodčí musí být jasně identifikovatelný jako rozhodčí.

C: SPECIFIKACE VYBAVENÍ

11. Pálky

Pálky musí být vyrobeny z tvrdého hladkého materiálu s maximální délkou 30 cm. Pálka může být překryta měkkým materiálem (vrstva až 2 mm na obou stranách). Přesah ručky a čepele může mít libovolnou délku.

Maximální rozměry:

Čepel může být zaoblená a/nebo hranatá. Jestliže by byla pálka vyrobena z jednoho kusu, čepel začíná tam, kde průměr/šířka rukojeti přesahuje čtyři (4) centimetry.

Nákres pálky je dostupný na webu IBSA: http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

12. Míčky

Míčky musí být slyšitelné. Míčky musí mít 6 cm v průměru a být z tvrdého a hladkého materiálu. Míčky musí být schváleny showdownovou sub-komisí IBSA, aby mohly být využity na turnajích IBSA. IBSA turnaje jsou všechna oficiální mistrovství a turnaje, kde lze získat body do žebříčku IBSA.

13. Stůl

Rozměry:

je povolen.

Nákres stolu je dostupný na webu IBSA: http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

D: PRAVIDLA PRO TŘÍČLENNÁ DRUŽSTVA

14. Obecná pravidla pro tříčlenná družstva

14.1 Turnaje tříčlenných družstev se hrají v souladu s  showdownovými pravidly pro jednotlivce, pokud není uvedeno jinak.

15. Týmy

15.1 Týmy musí být smíšené, například dva muži a jedna žena a/nebo naopak.

15.2 Je možné změnit jednoho nebo všechny hráče před dalším zápasem během turnaje (tým se skládá maximálně z 5 hráčů). Hráč nesmí být uveden na soupisce jiného národního týmu, např. hráč z národního týmu A nemůže hrát za národní tým B během jednoho turnaje.

16. Další pravidla

16.1 Vítězem zápasu se stává tým, který jako první dosáhne 31 bodů s rozdílem 2 bodů nad soupeřem, např. 31:29.

16.2 Každý hráč má 3 podání, po kterých uvolní místo svému spoluhráči, který musí nejdříve přijmout 3 podání od soupeře.

16.3 Pořadí hráčů musí být oznámeno rozhodčímu před začátkem hry. Pořadí hráčů musí být oznámeno před hodem mincí, nejlépe tajně.

16.4 Hráči musí být přítomni v herně a musí být připraveni střídat svého spoluhráče.

16.5 Před začátkem hry rozhodčí provede hod mincí.  Tým (hráč nebo kouč), který je na rozpisu uveden jako první, si vybírá pannu nebo orla. Vítězný tým má po seznámení se s pořadím hráčů soupeře možnost volby, zda si podání ponechá nebo jej přenechá soupeři.

16.6

 Během zápasu tříčlenných družstev se mění strany, jakmile první z týmů dosáhne šestnácti (16) bodů. Rozhodčí musí otevřít dveře.

16.7 Každý tým má nárok na jeden (1) oddechový čas během každého zápasu.

17. Systém hry

1. Hráč 1 z týmu A (A1) třikrát podává proti hráči 1 z týmu B (B1).

2. Po třech podáních hráč A1 odchází a hráč B1 třikrát podává proti hráči A2.

3. Po třech podáních hráč B1 odchází a hráč A2 třikrát podává proti hráči B2.

4. Po třech podáních hráč A2 odchází a hráč B2 třikrát podává proti hráči A3.

5. Po třech podáních hráč B2 odchází a hráč A3 třikrát podává proti hráči B3.

6. Po třech podáních hráč A3 odchází a hráč B3 třikrát podává proti hráči A1.

7. Po třech podáních hráč B3 odchází a hráč A1 třikrát podává proti hráči B1.

Toto se opakuje do konce zápasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie verzí

Rev. 1, 09.02.2018

·         Drobné úpravy textu bez dopadu do významu pravidel.

·         Úprava číslování