INTERNATIONAL BLIND

SPORTS FEDERATION

 

 

PRAVIDLA SHOWDOWNU

2022 – 2025

 


 

Pravidla byla schválena představenstvem IBSA 16. března 2022.

Pravidla platí od 28. března 2022.

Těmito pravidly se řídí všechna Showdownová utkání na všech turnajích.

 

 

Preambule

Showdown hrají dva hráči. Hraje se na obdélníkovém stole s brankami na kratších stranách a se středovou deskou. Hraje se s pálkami a slyšitelným míčkem. Cílem hry je odpálit míček přes stůl pod středovou deskou do soupeřovy branky, zatímco soupeř se tomu snaží zabránit.

 

Pokud dojde k rozdílné interpretaci mezi anglickou verzí IBSA Showdownových pravidel a přeloženými verzemi, anglická verze má vždy přednost.

 

Tato pravidla se skládají ze čtyř částí:

A: Definice a technické specifikace

B: Pravidla hry

C: Pravidla pro tříčlenná družstva

D: PřílohyObsah

A: Definice a technické specifikace                                                                                                  4

1. Stůl                                                                                                                                         4

2. Míčky                                                                                                                                      5

3. Pálka                                                                                                                                      5

4. Sportovní vybavení                                                                                                                  5

5. Hra                                                                                                                                         6

B: Pravidla hry                                                                                                                                8

6. Pověřené osoby                                                                                                                      8

7. Zápas                                                                                                                                     8

8. Časový limit zápasu                                                                                                                 8

9. Před zápasem                                                                                                                         9

10. Herní postupy                                                                                                                        9

11. Hod mincí                                                                                                                              9

12 Rozehrání                                                                                                                              9

13. Podání                                                                                                                                10

14. Hra                                                                                                                                     10

15. Skórování                                                                                                                            10

16. Mrtvý míč                                                                                                                            13

17. Time-out                                                                                                                              13

18. Výměna stran                                                                                                                      13

19. Varování a tresty                                                                                                                  14

C: Pravidla pro týmové soutěže                                                                                                     15

20. Obecná pravidla pro týmové soutěže                                                                                     15

21. Týmy                                                                                                                                   15

22. Další pravidla                                                                                                                       15

23. Systém hry                                                                                                                          16

D: Přílohy                                                                                                                                     17

Příloha 1 – Stůl                                                                                                                          17

Příloha 2 – Pálka                                                                                                                       20

Příloha 3 – Chránič ruky                                                                                                             21

Příloha 4 – Chránič paže                                                                                                            22

Příloha 5 – Invaze                                                                                                                      23

 


 

A: Definice a technické specifikace

 

1. Stůl

Showdownový stůl musí odpovídat následujícím specifikacím:

Části stolu:

 

 

 

 

 

Vršek kontaktní desky je vyloučen. Spodní a přední strana kontaktní desky jsou součástí hracího prostoru.

Vršek a přední část kontaktní desky jsou vyloučeny. Spodní strana kontaktní desky je považována za součást vnitřního hracího prostoru.

 

 

 

 

 

Vnitřní délka:                             366 cm (5 mm tolerance)

Vnitřní šířka:                              122 cm (5 mm tolerance)

Výška (hrací plocha od země)     78 cm (10 mm tolerance

Mantinel:                                   14 cm

Rohy (vnitřní průměr):                 23 cm

Branka (půlkruhová vodorovná díra):       30 cm průměr (v hrací ploše)

Branka (obdélníková svislá díra):            30 cm x 10 cm (v zadním mantinelu)

 

Viditelná hraniční čára pro brankoviště na zadním mantinelu:

5 cm široká okolo obdélníkové díry

 

Hmatatelná a viditelná hraniční čára pro brankoviště:       40 cm průměr

Kontaktní deska:                        0,5 cm tlustá, 5 cm přesahující do stolu

Středová deska:                         42 cm od vršku mantinelů, 10 cm nad hrací plochou

Nákres stolu je dostupný v Příloze 1 – stůl.

 

2. Míčky

Míčky musí odpovídat následujícím specifikacím:

Na turnajích započítaných do IBSA žebříčku se musí hrát s míčky schválenými IBSA Showdownovou sportovní komisí.

 

3. Pálka

Pálka musí odpovídat následujícím specifikacím:

Nákres pálky je dostupný v Příloze 2 – Pálka.

 

 

 

 

 

 

4. Sportovní vybavení

4.1 Maska

Maska musí odpovídat následujícím specifikacím:

 

4.2 Oděv

Oděv hráče musí odpovídat následujícím specifikacím:

 

4.3 Chránič ruky

Hráči musí mít nasazen chránič ruky, který přesahuje šest (6) cm nad zápěstí.

Chránič ruky musí odpovídat následujícím specifikacím:

Popis měření chrániče ruky je dostupný v příloze 3 – Měření chrániče ruky.

Popis chrániče ruky a chrániče paže je dostupný v příloze 4 – Chránič ruky a paže.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hra

Zápas se skládá z nejlepšího z lichého počtu setů, například nejlepší z jednoho setu (1-0), nejlepší ze tří setů (2-1) nebo nejlepší z pěti setů (3-2).

V zápasech jednotlivců je set vyhrán, když hráč dosáhne alespoň jedenácti (11) bodů s rozdílem dvou (2) bodů nad soupeřem.

Zápasy družstev se hrají na jeden (1) set a ten je vyhrán, když tým dosáhne alespoň třicet jedna (31) bodů s rozdílem dvou (2) bodů nad soupeřem.

Pokud hráč vzdává zápas, znamená to, že z něj dobrovolně odstupuje, například kvůli zranění. Hráč, který zápas vzdal, zůstávají všechny body, které doposud získal. Prohrává nejnižším možným výsledkem.

Příklad: Hráč A vyhrál první set 11:5, ve druhém vede 7:2 a vzdá zápas kvůli zranění.
Hráč B zápas vyhrává 5:11, 11:7, 11:0 (z pohledu hráče B).

V případě porušení určitých pravidel hráč prohrává zápas kontumačně. Hráč, který prohrává kontumačně, prohrává všechny sety bez bodu. Body, které doposud získal, jsou anulovány. Například: 11:0, 11:0, 11:0.

Gól je vstřelen, jestliže celý míček projde do branky.

Herní situace potrestané dle pravidel varováním, trestem nebo udělením 1 bodu soupeři.

Hra začíná podáním. Podání se skládá z úderu do míčku položeného na hrací plochu pálkou během 2 vteřin po písknutí rozhodčího. Míček se musí odrazit od mantinelu právě jednou před tím, než projde pod středovou deskou.

V soutěži jednotlivců je série dvou (2) podání, v soutěži týmů je série tří (3) podání.

Písemné napomenutí za porušení specifických pravidel hráčem nebo koučem během zápasu včetně všech pauz bez udělení bodu soupeři.

Písemné tresty za závažně porušení pravidel nebo pochybení hráče nebo kouče během zápasu včetně všech pauz, dva (2) body jsou přiděleny soupeři.

Jedná se o čas, kdy se hráči mohou společně na stole rozehrát. 

Celková doba zápasu.

 

Přerušení hry.

Ruka (včetně 6 cm nad zápěstí), která drží pálku. Součástí úderové ruky je chránič ruky.

Ruka, která aktuálně nedrží pálku.

Během zápasu může být použit pouze oficiální jazyk turnaje.


 

B: Pravidla hry

 

6. Pověřené osoby

6.1 Pověřené osoby pro každý zápas během turnaje jsou:

Rozhodčí může převzít úkoly druhého rozhodčího. Toto pravidlo nesmí být uplatněno během playoff zápasů na IBSA turnajích, kde musí být dva rozhodčí.

6.2. Rozhodčí musí být jasně identifikovatelný jako rozhodčí.

6.3. Jestliže je rozhodčí zraněn, přeruší hru a musí být nahrazen jiným rozhodčím.

6.4. Rozhodčí musí rozhodovat zápas v oficiálním jazyku turnaje.

6.5 Oficiální jazykem IBSA turnajů a mezinárodních turnajů je angličtina.

6.6 Rozhodčí zajistí, že pravidla hry budou dodržena ve všech případech.

6.7 Rozhodčí může oznámit „opakovaný míč“ a tím oznámit opakované podání, jestliže nebyl schopen správně a s jistotou posoudit situaci. Rozhodčí má možnost využít asistence druhého rozhodčího (jestliže je přítomen) před přijetím rozhodnutí nebo ohlásit opakovaný míč.

6.8 Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

 

7. Zápas

7.1 Zápas se hraje na 1 nebo 3 nebo 5 setů.

7.2 Vítězem zápasu se stává hráč, který:

7.3 Vítězem setu je hráč, který dosáhne minimálně jedenácti (11) bodů s rozdílem dvou (2) bodů nad soupeřem.

7.4 Rozehrání, time-out a výměna stran jsou součástí zápasu.

 

8. Časový limit zápasu

8.1 Na IBSA turnajích se časový limit nepoužívá.

8.2. Pořadatelé ostatních turnajů mohou časový limit využít. Pořadatel turnaje by měl účastníky o časovém limitu informovat v propozicích turnaje.

8.3 Jakmile uplyne čas určený pro set, je za vítěze označen hráč, který je v daném okamžiku ve vedení. Pokud čas vypršel a stav setu je nerozhodný, následuje hod mincí o volbu podání, následující bod je vítězný.

8.4 V zápasech s časovým limitem je čas zastaven během oddechového času, výměny stran a přerušení hry.

 

 

9. Před zápasem

9.1 Rozhodčí představí sebe, druhého rozhodčího (pokud je přítomen), hráče (nebo týmy) a kouče.

9.2 Rozhodčí zkontroluje masky, pálky, chrániče ruky a oděv hráčů.

9.3 Hráči, kteří nerozumí oficiálnímu jazyku turnaje, mohou využít asistence tlumočníka, který musí být oznámen hráčem před začátkem zápasu.

9.4 Hráč (nebo tým) musí před začátkem zápasu oznámit jméno svého kouče a tlumočníka rozhodčímu.

            a) Hráč může oznámit kouče, i když kouč není přítomen.

            b) Kouč může vejít do místnosti nebo ji opustit pouze po skončení setu.

            c) Hráč může změnit oznámeného kouče dokud rozhodčí neoznámí začátek rozehrátí.

            d) Kouč nemůže být zároveň tlumočníkem. Tlumočník může mluvit pouze s hráčem a rozhodčím, pouze za účelem tlumočení.

 

10. Herní postupy

10.1 Rozhodčí všechny požádá o vypnutí mobilních telefonů a o ticho, pokud je míček ve hře.

10.2 Rozhodčí musí zajistit ticho před pokračováním hry, a když je míček ve hře.

10.3 Hráč musí mít nasazenou masku během celého zápasu a nesmí se jí dotýkat. Jestliže se hráč potřebuje dotknout masky, musí požádat rozhodčího o souhlas.

            a) Požadavek na dotyk masky musí být učiněn během přerušení hry. Jestliže je souhlas udělen, hráč se musí otočit zády ke stolu.

            b) Před obnovením hry rozhodčí zkontroluje, že je maska správně nasazena.

10.4 Rozhodčí musí zkontrolovat, že mají hráči masku správně nasazenou před rozehráním, před každým setem, po oddechovém čase, po změně stran a po neobvykle dlouhém přerušení hry.

10.5 Během celého zápasu nesmí probíhat žádná komunikace mezi koučem a hráčem, mimo
bod 17.1 a 18.3.

10.6 Diváci musí být zticha během hry. Jakmile rozhodčí přeruší hru písknutím na píšťalku, diváci a koučové mohou fandit.

10.7 Hráč a kouč mohou mluvit libovolným jazykem s těmito výjimkami:

            a) jestliže chce kouč fandit nebo podpořit hráče, když míček není ve hře, musí použít oficiální jazyk turnaje (pravidlo 19.3.6 bude použito v případě porušení).

10.8 Během zápasu musí kouč zůstat na stejné straně stolu jako jeho hráč.

10.9 Rozhodčí musí otevřít dveře mezi sety.

10.10 Publikum může vcházet do místnosti nebo z ní vycházet před nebo po zápase nebo mezi sety.

 

11. Hod mincí

11.1 Před rozehráním provede rozhodčí hod mincí. Hráč A (první na protokolu) si vybírá pannu nebo orla. Vítěz hodu mincí má možnost zvolit si, zda bude podávat nebo zda podání přenechá soupeři.

 

12 Rozehrání

12.1 Rozehrání je zahájeno a ukončeno rozhodčím buď písknutím na píšťalku nebo slovním pokynem.

12.2 Čas na rozehrání je šedesát (60) vteřin.

12.3 Rozehrání může být vynecháno, pokud o to požádají oba hráči.

12.4 Během rozehrání musí mít hráči nasazeno všechno povinné showdownové vybavení.

12.5 Během rozehrání není povolena komunikace mezi hráčem a koučem (pravidlo 19.3.6 bude použito v případě porušení).

 

13. Podání

13.1 Hráči budou střídat podání při začátku setů. Např. hráč „A“ vyhraje hod mincí a rozhodne se podávat: 1. set začíná hráč „A“, 2. set začíná hráč „B“, 3. (případný) set začíná hráč "A" a tak dále.

13.2 Každý hráč bude podávat dvakrát (2) po sobě.

 

14. Hra

14.1 Hra je zahájena a zastavena písknutím rozhodčího na píšťalku.

            a) Jedno písknutí pro začátek a zastavení hry.

            b) Dvojité písknutí v případě gólu.

            c) Dlouhé písknutí při konci setu/zápasu.

14.2 Rozhodčí pošle míček podávajícímu hráči a zeptá se obou hráčů, nejdříve přijímajícího a poté podávajícího, jestli jsou připraveni ke hře. Když rozhodčí obdrží od obou hráčů pozitivní odpověď, rozhodčí oznámí skóre a pořadí podání vzhledem k podávajícímu hráči. Následně rozhodčí zahájí hru jedním písknutím na píšťalku. Tento postup by měl být použit při začátku zápasu, setu, po oddechových časech a neobvykle dlouhých přerušeních hry.

14.3 Rozhodčí vždy znovuzahájí hru oznámením pořadí podání a skóre z pohledu podávajícího hráče.

14.4 Na konci každého setu rozhodčí oznámí konečné skóre setu a shrne situaci zápasu.

14.5 Jakmile rozhodčí oznámí podání, hráč musí být bez zdržování hry připraven podávat. Hráč dává najevo, že je připraven podávat, položením míčku na stůl.

 

15. Skórování

15.1 Hráči mohou skórovat bez ohledu na to, který hráč podává.

15.2 Gól

15.2.1 Když je vstřelen gól, rozhodčí dvakrát pískne na píšťalku, ohlásí „gól“ a dva (2) body budou přiděleny hráči, který skóroval.

15.3 Chybné podání

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „chybné podání“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.3.1 Jestliže se hráč během podání dotkne míčku více než jedenkrát.

            a) Při podání se každý dotyk pálky s míčkem počítá jako jedno (1) podání.

 

15.3.2 Jestliže hráč nepodá během dvou (2) vteřin po písknutí rozhodčího.

            a) Hráč může přemístit míček na jiné místo hrací desky i po zahájení hry písknutím rozhodčího (pravidlo 15.3.2 stále platí).

15.3.3 Jestliže hráč provede podání před písknutím rozhodčího.

15.3.4 Jestliže míček není před podáním položen na hracím povrchu.

15.3.5 Jestliže hráč před úderem úmyslně kutálí míček.

            a) Míček se po položení hrací povrch a jeho uvolnění může kutálet před úderem pálkou pouze v případě, že ho hráč nerozpohyboval úmyslně. (Např. jednoruký hráč může mít problém udržet míček na místě nebo stůl není úplně rovný)

15.3.6 Jestliže hráč během podávání mine míček, nastane jedna ze dvou následujících situací:

            a) Jestliže se neozval žádný slyšitelný zvuk (z pohledu rozhodčího), hráč může švihnout pálkou opakovaně, dokud neuplyne limit dvě (2) vteřiny na podání.

            b) Jestliže se ozval slyšitelný zvuk (z pohledu rozhodčího), švihnutí se počítá jako jedno podání.

15.3.7 Jestliže se míček nedotkne právě jednou bočního mantinelu před tím, než projde pod středovou deskou.

            a) Jestliže podávaný míček jede podél bočního mantinelu, je to považováno za opakovaný dotyk a je ohlášena chyba hráče.

            b) Jestliže se míček, po jednom dotyku bočního mantinelu před průchodem pod středovou deskou, dotkne spodní strany středové desky a přímo projde na druhou stranu stolu, nejedná se o chybu hráče.

15.4 Středová deska

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „středová“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.4.1 Jestliže je míček odehrán přes středovou desku.

15.4.2 Jestliže míček trefí středovou desku a zastaví se tak jeho pohyb vpřed.

            a) Jestliže míček trefí spodní stranu středové desky a přímo projde na druhou stranu stolu, je považován za míček v pohybu vpřed.

15.5 Tělo

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „tělo“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.5.1 Jestliže se hráč dotkne v hracím prostoru míčku jinou částí těla než pálkou nebo úderovou rukou.

15.6 Nedovolená obrana

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „nedovolená obrana“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.6.1 V brankovišti není dovolen žádný kontakt s míčkem:

            a) Jestliže se míček v brankovišti dotkne pálky nebo úderové ruky, jedná se o chybu a je ohlášena chyba hráče „nedovolená obrana“.

 

 

Zvláštní situace:

            b) Jestliže se míček v brankovišti dotkne pálky nebo úderové ruky a jde přímo do branky, jedná se o „gól“ (15.2.1) a dva (2) body jsou přiděleny soupeři.

            c) Jestliže se míček v brankovišti dotkne pálky nebo úderové ruky a zastaví se nebo jde kamkoliv jinam v hracím prostoru i mimo něj, jedná se o chybu a je ohlášena chyba hráče „nedovolená obrana“ a jeden (1) bod je udělen soupeři.

            d) Jestliže se míček v brankovišti dotkne pálky nebo úderové ruky a poté se dotkne jiné části těla, jedná se o chybu a je ohlášena chyba hráče „tělo“ (15.5.1) a jeden (1) bod je přidělen soupeři.

15.7 Aut

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „aut“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.7.1 Jestliže hráč úderem pálky nebo úderové ruky do míčku způsobí, že míček opustí hrací prostor stolu.

15.7.2 Jestliže hráč trefí míček a ten se dotkne vrchu kontaktní desky.

15.8 Invaze

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „invaze“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.8.1 Jestliže hráč drží neúderovou ruku ve vnitřním hracím prostoru vyjma okamžiku, kdy si mění ruce (viz příloha – 5 Invaze).

15.8.2 Jestliže hráč se hráč chytne kontaktní desky neúderovou rukou. Je tolerováno naklonit se horní částí těla do hracího prostoru, stále platí pravidlo 15.5.1.

15.9 Pálka

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „chyba s pálkou“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.9.1 Jestliže hráč nedrží pálku v jedné ruce vyjma okamžiku, kdy si mění ruce.

15.9.2 Jestliže hráč upustí pálku.

Zvláštní situace:

15.9.3 Jestliže hráč zlomí pálku, hra nemůže pokračovat. Rozhodčí jedním písknutím na píšťalku zastaví hru, po výměně pálky hra pokračuje opakovaným podáním.

            a) Žádné body nejsou započítány po zlomení pálky a to i v případě, že rozhodčí nepísknul na píšťalku.

            b) Pálka je považována za zlomenou, jestliže je vážně poškozena nebo jestliže jedna nebo více hlavních částí pálky chybí a nedrží s ostatními.

15.10 Míček

Jestliže nastane některá z níže uvedených situací, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí chybu hráče „míček“ a jeden (1) bod je přidělen soupeři hráče, který se dopustil chyby.

15.10.1 Jestliže hráč zachytí a zastaví míček na více než dvě (2) vteřiny tak, že se se míček stane neslyšitelným pro soupeře. Měření dvou (2) vteřin neprobíhá na stopkách, ale je na posouzení rozhodčího.

Zvláštní situace:

15.10.2 V případě, že míček praskne během hry, rozhodčí jedním písknutím na píšťalku zastaví hru a vymění míček, hra pokračuje opakovaným podáním.

16. Mrtvý míč

16.1 Když se míč, dle názoru rozhodčího, pohybuje natolik pomalu, že nedosáhne bodu, kde jej hráč může získat pod kontrolu a pokračovat ve hře, nebo hráč ztratí přehled o jeho pohybu, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí „mrtvý míč“, hra pokračuje opakovaným podáním.

16.2. Jestliže je míč neslyšitelný více než dvě (2) vteřiny, rozhodčí jednou pískne na píšťalku a ohlásí „mrtvý míč“, hra pokračuje opakovaným podáním. Míč je považován za neslyšitelný, jestliže rozhodčí neslyší jeho pohyb po stole.

 

17. Time-outy

17.1 Během time-outu může probíhat diskuze mezi koučem a hráčem.

17.2 Time-out hráče

17.2.1 Každý hráč má nárok na jeden (1) time-out šedesát (60) vteřin během setu.

17.2.2 Rozhodčí dá slyšitelné upozornění patnáct (15) vteřin před koncem time-outu. Rozhodčí ohlásí „15 vteřin“.

17.2.3 O time-out je možné žádat pouze během přerušené hry.

17.2.4 Time-out může být ohlášen hráčem i koučem.

17.3. Time-out rozhodčího

17.3.1 Rozhodčí může přerušit zápas kdykoliv to považuje za nezbytné (např. zranění, nadměrný hluk, návštěva toalety rozhodčího nebo hráče a další). Pokud byl zápas přerušen během hry, rozhodčí znovuzahájí zápas opakovaným podáním.

17.3.2 Rozhodčí může hráči povolit návštěvu toalety, časový limit pro návrat ke stolu je pět (5) minut. Jestliže se hráč nevrátí v tomto limitu, prohrává zápas kontumačně.

17.4 Zdravotní time-out

17.4.1 Rozhodčí může ohlásit zdravotní time-out, pokud je hráč zraněn. Jestliže byl zápas přerušen během hry, rozhodčí znovuzahájí zápas opakovaným podáním.

17.4.2. Hráč musí být připraven ke hře během pěti (5) minut, jinak prohrává zápas, je uplatněno pravidlo o „vzdání zápasu“.

 

18. Výměna stran

18.1. Časový limit pro výměnu stran je šedesát (60) vteřin.

18.2. Rozhodčí dá slyšitelné upozornění patnáct (15) vteřin před koncem time-outu nebo výměny stran. Rozhodčí ohlásí „15 vteřin“.

18.3 Během výměny stran může probíhat diskuze mezi koučem a hráčem.

18.4 Hráči si mění strany po každém setu. V posledním setu si hráči mění strany po dosažení šesti (6) bodů jedním (1) z hráčů nebo po uplynutí poloviny časového limitu.

18.5 Jestliže se hraje zápas pouze na jeden (1) set, hráči si mění strany po dosažení šesti (6) bodů jedním (1) z hráčů nebo po uplynutí poloviny časového limitu.

18.6 Když si hráči mění strany, jdou proti směru hodinových ručiček.

18.7 Během výměny stran musí hráč zůstat v hrací místnosti.

18.8 Během výměny stran se hráč může občerstvit.

 

19. Varování a tresty

19.1 Rozhodčí může udělit varování nebo trest kdykoliv během zápasu.

            a) Jestliže je hra přerušena kvůli udělení varování nebo trestu, zápas je znovuzahájen opakovaným podáním.

            b) Jestliže je varování nebo trest uděleno během přerušení hry, zápas pokračuje dalším řádným podáním.

            c) Jestliže je varování nebo trest uděleno před začátkem setu, set bude zahájen varováním (v případě, že se jednalo o první porušení) nebo se skóre 2:0 (v případě druhého nebo dalšího porušení) pro hráče, který obdržel body. Zápas bude zahájen řádným podáním.

19.2 Udělené varování je platné pro celý zápas.

19.3 Tresty s varováním

Každá z uvedených situací bude penalizována:

19.3.1 Hraní z jiného místa než ze zadní strany stolu:

a) Hraje se ze zadní strany stolu. „Zadní strana stolu“ je definována zaoblením stolu včetně celého zaoblení.

b) Hráč nesmí hrát z boční strany stolu.

19.3.2 Držení stolu:

a) Není dovoleno držet neúderovou rukou jinou část stolu, než je zadní strana stolu. „Zadní strana stolu“ je definována zaoblením stolu včetně celého zaoblení.

19.3.3 Držení míčku prsty:

a) Není dovoleno pohybovat s míčkem drženým prsty.

19.3.4 Posunování, nadměrné nebo neustálé rušivé hýbání stolem.

19.3.5 Rušivé škrábání pálkou.

19.3.6 Mluvení během hry nebo během přerušení hry (s výjimkou 17.1, 18.3).

19.3.7 Tlačení libovolné části těla zvenčí do branky.

19.3.8 Hraní bez alespoň jedné nohy na zemi.

a) Hráč musí hrát s alespoň jednou nohou na zemi.

19.3.9 Všechny další aktivity, u kterých rozhodčí usoudí, že patří do této kategorie (například rušení soupeře, úmyslné zdržování hry a další).

19.4 Tresty bez varování

Každé z následujících porušení rovnou znamená dvoubodovou (2) penalizaci.

19.4.1 Sahání na masku bez souhlasu rozhodčího.

19.4.2 Mobilní telefon nebo nějaké jiné elektronické zařízení hráče nebo jeho trenéra vydá nějaký zvuk během zápasu.

19.4.3 Pokus kouče dát nějaké tajné znamení hráči. Toto je ihned považováno za závažné pochybení. Rozhodčí okamžitě vykáže kouče hráče z herny.

19.5 Ostatní tresty

19.5.1 Velmi závažné pochybení hráče:

a) V případě například nadávání rozhodčímu, hození míčkem nebo pálkou a podobných situacích je rozhodčí oprávněn okamžitě potrestat proviněného hráče. Hráč prohrává zápas kontumačně.

19.5.2 V případě nevhodného chování je rozhodčí oprávněn vykázat příznivce hráče nebo kouče z místnosti.

19.5.3 Hráč musí být v herně ve stanovený čas. Jestliže má hráč více než pět (5) minut zpoždění, rozhodčí oznámí kontumaci zápasu pro nedostavení se. Jestliže se hráč opakovaně opožďuje, může být vyloučen z turnaje.

 

C: Pravidla pro týmové soutěže

20. Obecná pravidla pro týmové soutěže

20.1. Týmové zápasy se hrají v souladu s IBSA Showdownovými pravidly uvedenými výše není-li uvedeno jinak.

 

21. Týmy

21.1 Týmy musí být smíšené a mohou se skládat z minimálně tří (3) a maximálně šesti (6) hráčů.

21.2 Sestava týmu musí být smíšená, např. dva (2) muži a jedna (1) žena nebo naopak.

21.3 Hráči nesmí být uvedeni na soupisce jiného národního týmu.

 

22. Další pravidla

22.1 Vítězem zápasu se stává tým, který dosáhne alespoň třiceti jedna (31) bodů s rozdílem dvou (2) bodů nad týmem soupeře.

22.2 Každý hráč má tři (3) podání, po kterých odchází a přenechává podání svému spoluhráči, který musí nejdříve přijmout tři (3) podání od soupeře.

22.3 Celkový čas na rozehrání u týmových zápasů je devadesát (90) vteřin. Rozhodčí dává slyšitelné znamení každých 30 vteřin, rozhodčí oznámí „30 vteřin“.

22.4 Rozehrání může být zcela vynecháno, jestliže o to požádají oba týmy.

22.5 Před začátkem hry tým odevzdá rozhodčímu vyplněný formulář s pořadím hráčů. Formulář musí obsahovat seznam hráčů týmu a jejich pořadí v jakém budou nastupovat, jméno kapitána týmu (jeden z hráčů), potenciální náhradníky a jméno kouče. Seznam hráčů je tajný a bude oznámen rozhodčím po hodu mincí.

22.6 Všichni hráči uvedení na seznamu jsou považování za součást týmu.

22.7 Rozhodčí provede před začátkem hry hod mincí. Team (kapitán nebo kouč) uvedený jako první na formuláři k zápasu vybere pannu nebo orla. Tým, který vyhraje v hodu mincí, má po seznámení se s pořadím hráčů soupeře možnost volby, zda si podání ponechá nebo jej přenechá soupeři.

22.8 Každý tým má nárok na jedno (1) střídání během zápasu. Tým může z technických nebo zdravotních důvodů vystřídat jednoho hráče.

22.8.1 O střídání žádá kouč nebo kapitán týmu během přerušení hry.

22.8.2 Čas vyhrazený pro střídání je třicet (30) vteřin, platí pravidla 18.3 pro time-out.

22.8.3 Po střídání musí zůstat složení týmu smíšené.

22.8.4 Jestliže dojde ke střídání, nově příchozí hráč pokračuje podáváním nebo přijímáním podání nahrazeného hráče v okamžiku střídání.

22.8.5 Vystřídaný hráč se do konce zápasu již nemůže vrátit do hry.

22.9 Pokud během zápasu dojde ke zranění a hráč nemá náhradu za zraněného hráče, tým prohrává zápas (platí pravidlo o vzdání zápasu).

22.10 Jestliže tým nemá pro zápas alespoň požadovaný počet hráčů (3 hráči, smíšený tým), například kvůli zranění, prohrává zápas kontumačně.

22.11 Hráči musí zůstat v místnosti a být připraveni střídat spoluhráče.

22.12 Během zápasu musí kouč a hráči zůstávat na stejné straně stolu, ze které hraje jejich tým.

22.13 U týmových zápasů dochází k výměně stran, jakmile jeden (1) z týmů dosáhne šestnácti (16) bodů. Rozhodčí dá slyšitelné znamení 15 vteřin před koncem času na výměnu stran. Rozhodčí ohlásí „15 vteřin“. Rozhodčí musí otevřít dveře.

22.14 Každý tým má nárok na jeden (1) time-out o délce šedesát (60) vteřin během každého zápasu. Rozhodčí dá slyšitelné znamení 15 vteřin před koncem time-outu. Rozhodčí ohlásí „15 vteřin“.

22.15 Udělená varování platí pro celý zápas a pro celý tým.

 

23. Systém hry

1. Hráč 1 z týmu A (A1) podává.

1. Hráč 1 z týmu A (A1) třikrát podává proti hráči 1 z týmu B (B1).

2. Po třech podáních hráč A1 odchází a hráč B1 třikrát podává proti hráči A2.

3. Po třech podáních hráč B1 odchází a hráč A2 třikrát podává proti hráči B2.

4. Po třech podáních hráč A2 odchází a hráč B2 třikrát podává proti hráči A3.

5. Po třech podáních hráč B2 odchází a hráč A3 třikrát podává proti hráči B3.

6. Po třech podáních hráč A3 odchází a hráč B3 třikrát podává proti hráči A1.

7. Po třech podáních hráč B3 odchází a hráč A1 třikrát podává proti hráči B1.

Toto se opakuje do konce zápasu.


 

D: Přílohy

Příloha 1 – Stůl

Obsah obrázku text, obloha

Popis byl vytvořen automaticky


 

Příloha 2 – Pálka


 

Příloha 3 – Chránič ruky

Měření chrániče ruky

Chránič ruky může schválit pouze rozhodčí. Schválení je uděleno pouze v případě, že chránič odpovídá rozměrů, uvedeným v pravidle 4.3. Platný je pouze uvedený způsob měření.

Jestliže hráč využívá během zápasu chránič na obou rukou, oba chrániče musí být schváleny.

Způsob měření chrániče ruky:

Rukavice se měří svinovacím metrem.

První krok:

Druhý krok:

V souladu s pravidlem 4.3:

Rozdíl v tloušťce mezi holou rukou a rukou s chráničem je maximálně 2,5 cm.

Rozdíl v šířce mezi holou rukou a rukou s chráničem je maximálně 4 cm.

Část chrániče, která přesahuje zápěstí nesmí být polstrovaná.

Příloha 4 – Chránič paže

Příloha 5 – Invaze